Ид шидийн орон төсөлд хандив өргөв.

“Ид шидийн орон” төсөл нь хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн боловсролын чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл билээ. Энэ төслийг Олон Улсын буддист нийгэмлэг ТББ, Синдром клуб хамтран залуу гишүүдийнхээ тусламжтай нийслэлчүүдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарах витаминжуулалтын аян хэлбэрээр сайн үйлсийн аян зохион байгуулж сэтгэлийн болон мөнгөн хандив өргөв. Тэнхлүүн явахад тэмээгээр тусласанаас Тэвдэн явахад тэвнээр тусла гэж Монголчууд хэлдэг билээ. Бидний сэтгэлийн хандив 551000₮ байв.

2018 он

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *