Бидний тухай

Бусдад туслах амьдрал

“Олон улсын Буддист нийгэмлэг” нь 2011 онд “Оюунлаг буддист нийгэмлэг” нэртэйгээр байгуулагдаж байсан 2014 онд нэрээ өөрчилсөн нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. Бид байгуулагдсан цагаасаа нийгмийн сайн сайхны төлөө олон талт ажлуудыг санаачлан хийж хэрэгжүүлж ирсэн билээ.

 

 

Бурхан багшийн сургаалийг сонсогч залуучууд нэгдэж бусдын төлөө сайн үйлс хийж амьдрах зорилгоор нэгдэж олон төрлийн сайн үйлс хийх аялалд гарсан билээ.

Эрхэм зорилго

Хамаг амьтныг амар амгаланд хөтлөн хүргэх. Хүн бүрийн сэтгэлд энэрэн нигүүлсэхүй сэтгэл бялхах дэлхий ертөнцийг бүтээхэд өөрсдийн чадах үүрэг гүйцэтгэх.

Олон Улсын Буддист Нийгэмлэг

Даян Дэлхийн Энх Тайвны сан

Будда Медиа Телевиз